Punkt Badań Serca

Wynajęcie Holtera do badania możliwe jest po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby w rejestracji.

EKG 12 kanałowe z elektronicznym zapisem i interpretacją – 55 zł.